Taipei Campus qeaczq
Home Register Recheck or Cancel Appointment Outpatient Service Progress 中文
*除以下時段以外,均為醫師自行約診時間,請勿自行掛號!
Endocrinology 內分泌暨新陳代謝科(12) TimeTable
Rm Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night
04 Cheng-Ho Chung 鍾政和
4090
8:30起看診
Ming-Nan Chien 簡銘男
5951
Ming-Nan Chien 簡銘男
5951
Chun-Chuan Lee 李淳權
5957
Yi-Hong Zeng 曾逸宏
5966
Wei-Che Chen 陳偉哲
5695
血糖監測
Kun-Wu Chan 詹錕鋙
9346
Ming-Nan Chien 簡銘男
5951
8:30起看診
Yu-Chieh Chang 張羽潔
5840
Yi-Hong Zeng 曾逸宏
5966
08:30起看診
05 Sung-Chen Liu 劉松臻
5821
Wei-Che Chen 陳偉哲
5695
Wei-Che Chen 陳偉哲
5695
Jiun-Lu Lin 林君璐
6454
Ching-Hsiang Leung 梁清香
5969
Sung-Chen Liu 劉松臻
5821
Jiun-Lu Lin 林君璐
6454
Yi-Hong Zeng 曾逸宏
5966
Wei-Che Chen 陳偉哲
5695
Chun-Ta Huang 黃俊達
5838
Cheng-Ho Chung 鍾政和
4090
8:30起看診
06 Chun-Ta Huang 黃俊達
5838
Chao-Hung Wang 王朝弘
4030
Chun-Chuan Lee 李淳權
5957
Yu-Chieh Chang 張羽潔
5840
Shih-Ming Chuang 莊世旻
6472
Cheng-Ho Chung 鍾政和
4090
Chao-Hung Wang 王朝弘
4030
Sung-Chen Liu 劉松臻
5821
Sung-Chen Liu 劉松臻
5821
Yi-Hong Zeng 曾逸宏
5966
08 Ming-Chieh Tsai 蔡明潔
6488
Chun-Ta Huang 黃俊達
5838
10 Yu-Chieh Chang 張羽潔
5840
Wei-Tsen Liao 廖偉丞
5147
15 Shih-Ming Chuang 莊世旻
6472
20 楊幼琳
5604
29 蔡文瑄
5198