Taipei Campus wlp2ny
Home Register Recheck or Cancel Appointment Outpatient Service Progress 中文
*除以下時段以外,均為醫師自行約診時間,請勿自行掛號!
Hematology 血液暨腫瘤科(18) TimeTable
Rm Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night
01 Ming-Chih Chang 張明志
4041
Huan-Chau Lin 林煥超
5853
Huan-Chau Lin 林煥超
5853
陳洛合
5802
Ming-Chih Chang 張明志
4041
Yi-Fang Chang 張義芳
5895
Yu-Cheng Chang 張育誠
6481
Huan-Chau Lin 林煥超
5853
Ming-Chih Chang 張明志
4041
Gon-Shen Chen 陳功深
5757
Ken-Hong Lim 林建鴻
5831
02 Yu-Cheng Chang 張育誠
6481
含細胞移植
Johnson Lin 林炯森
5893
Johnson Lin 林炯森
5893
Nai-Wen Su 蘇迺文
6286
Kuei-Fang Chou 周桂芳
6357
Johnson Lin 林炯森
5893

Po-Nien Liao 廖柏年
6359
宋孟達
5485
Po-Nien Liao 廖柏年
6359
Yi-Fang Chang 張義芳
5895
Po-Nien Liao 廖柏年
6359
江翊豪
6422
04 Kuei-Fang Chou 周桂芳
6357
08 Nai-Wen Su 蘇迺文
6286
Ken-Hong Lim 林建鴻
5831
Ruey-Kuen Hsieh 謝瑞坤
5816
江翊豪
6422
含免疫細胞
13 Ying-Wen Su 蘇穎文
5896
第二意見諮詢
34 Ying-Wen Su 蘇穎文
5896
化學治療
Ying-Wen Su 蘇穎文
5896
化學治療
60 癌症中西醫整合門診
O18A
周桂芳李以荍