Taipei Campus tjpl5n
Home Register Recheck or Cancel Appointment Outpatient Service Progress 中文
Psychiatry 精神科(21) TimeTable
Rm Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night
01 Ying Lin 林穎
5190
含失智症門診
Yu-Hsin Huang 黃郁心
5188
兒童青少年
Wei-Chieh Huang 黃韋傑
4141
Chau-Shoun Lee 李朝雄
4145
Yu-Chuan Chiu 邱于峻
4109
含失智症門診
I-Peng Chen 陳苡芃
4135
老年及成人
Yun-Tse Lee 李昀澤
4116
成癮防治
Pin-Yang Wang 王品洋
4147
老年精神含失
Chau-Shoun Lee 李朝雄
4145
Yi-Ting Chen 陳奕廷
4124
成癮及成人

Ching-Ho Hu 胡敬和
4125
成癮及成人
Dr. Kai-Ting Ko 柯凱婷
4140
含失智症門診
Chiao-Chicy Chen 陳喬琪
4142
王皓瑋
4151
兒童
Chen-Ju Lin 林承儒
4128
02 Yi-Wen Sun 孫藝文
4130
I-Peng Chen 陳苡芃
4135
老年與成人
Tzu-Hsien Liao 廖子賢
4144
兒童青少年
Hui-Ching Liu 劉惠青
4134
兒童青少年
王皓瑋
4151
兒童及成人
Yi-Wen Sun 孫藝文
4130
老年特別門診
Ming-Chia Liu 劉明佳
4150
早療及成人
Ching-Ho Hu 胡敬和
4125
成癮與成人
Yi-Wen Sun 孫藝文
4130
含失智症門診
Yi-Wen Sun 孫藝文
4130
Yu-Chuan Chiu 邱于峻
4109
老年及婦女
Ming-Chia Liu 劉明佳
4150
兒青及成人

Tsung-Han Lee 李宗翰
4177
兒青及成人
Run-Fen Tzang 臧汝芬
4122
兒童青少年
03 Run-Fen Tzang 臧汝芬
4122
兒童網路成癮
Chen-Ju Lin 林承儒
4128
老年醫學整合
Yi-Ting Chen 陳奕廷
4124
成癮及成人
Run-Fen Tzang 臧汝芬
4122
兒童網路成癮
Yun-Tse Lee 李昀澤
4116
成癮防治
Run-Fen Tzang 臧汝芬
4122
兒童網路成癮
Hui-Ching Liu 劉惠青
4134
兒童青少年
Yu-Chuan Chiu 邱于峻
4109
老年及婦女
Hui-Ching Liu 劉惠青
4134
兒童青少年
Tzu-Hsien Liao 廖子賢
4144
兒青及成人

Ming-Chia Liu 劉明佳
4150
兒青及成人
Shen-Ing Liu 劉珣瑛
4138
Chen-Ju Lin 林承儒
4128
失智症及老年
Chau-Shoun Lee 李朝雄
4145
Hui-Ching Liu 劉惠青
4134
兒童青少年
05 Chien-Chi Hsu 徐堅棋
4108
Wei-Chieh Huang 黃韋傑
4141
身心醫學安寧
Yu-Chuan Chiu 邱于峻
4109
老年及婦女

Yun-Tse Lee 李昀澤
4116
成癮防治
Chien-Chi Hsu 徐堅棋
4108
Chun-Kai Fang 方俊凱
4107
失智症及安寧

Chun-Kai Fang 方俊凱
4107
失智症及安寧
Shen-Ing Liu 劉珣瑛
4138
Chun-Kai Fang 方俊凱
4107
Chun-Kai Fang 方俊凱
4107

Dr. Kai-Ting Ko 柯凱婷
4140
Chien-Chi Hsu 徐堅棋
4108
Shu-I Wu 吳書儀
4186
Yi-Ting Chen 陳奕廷
4124
成癮及成人
Chien-Chi Hsu 徐堅棋
4108
Yu-Hsin Huang 黃郁心
5188
兒青及成人
06 銀髮整合
0975
test
Dr. Kai-Ting Ko 柯凱婷
4140
團體心理腫瘤
Yu-Hsin Huang 黃郁心
5188
躁鬱症團療
Yu-Hsin Huang 黃郁心
5188
兒童團療
Chun-Kai Fang 方俊凱
4107
酒癮團體治療
07 Ching-Ho Hu 胡敬和
4125
恐慌症團體