Taipei Campus u5icve
Home Register Recheck or Cancel Appointment Outpatient Service Progress 中文
*除以下時段以外,均為醫師自行約診時間,請勿自行掛號!
Orthopedics 骨科(52) TimeTable
Rm Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night
01 Yung-Chang Lu 盧永昌
4368
Guo-Shou Wang 王國壽
5203
兼高壓氧門診
Tiew-Guan Kwok 郭兆光
4351
Yung-Chang Lu 盧永昌
4368
Tiew-Guan Kwok 郭兆光
4351
Ji-Ying Chen 陳紀穎
5222
Yung-Chang Lu 盧永昌
4368
Tiew-Guan Kwok 郭兆光
4351
02 Yueh-Ching Liu 劉岳青
5211
Yueh-Ching Liu 劉岳青
5211
簡愷廷
5217
簡愷廷
5217
Kai-Yuan Cheng 鄭凱元
5218
Chun-Hsiung Huang 黃俊雄
9385
Chung-Ting Liu 柳宗廷
6600
Wei-Cheng Chen 陳暐錚
5253
Wei-Cheng Chen 陳暐錚
5253
Chung-Ting Liu 柳宗廷
6600
Kai-Yuan Cheng 鄭凱元
5218
Wei-Cheng Chen 陳暐錚
5253
03 Shih-Chia Liu 劉士嘉
4356
Shih-Chia Liu 劉士嘉
4356
Jung-Yuan Su 蘇榮源
4318
Tsung-Yu Lin 林宗諭
5263
Hao-Chiun Chang 張皓鈞
5228
Tsung-Yu Lin 林宗諭
5263
Guo-Shou Wang 王國壽
5203
Shih-Chia Liu 劉士嘉
4356
Hao-Chiun Chang 張皓鈞
5228
Tsung-Yu Lin 林宗諭
5263
Hao-Chiun Chang 張皓鈞
5228
04 Ting-Kuo Chang 張定國
4367
兼高壓氧門診
Ji-Ying Chen 陳紀穎
5222
Yu-Ching Huang 黃昱景
5272
Te-Yang Huang 黃德揚
4370
兼高壓氧門診
Po-Ju Wu 吳柏儒
5278
Ting-Kuo Chang 張定國
4367
兼高壓氧門診
Ting-Kuo Chang 張定國
4367
脊椎特別門診
Te-Yang Huang 黃德揚
4370
兼高壓氧門診
Te-Yang Huang 黃德揚
4370
兼高壓氧門診
Yu-Ching Huang 黃昱景
5272
Yu-Ching Huang 黃昱景
5272
Po-Ju Wu 吳柏儒
5278
Guo-Shou Wang 王國壽
5203
兼高壓氧門診
05 Lei-Po Chen 陳磊勃
5204
Lei-Po Chen 陳磊勃
5204
Min-Yao Chuang 莊閔堯
5213
Min-Yao Chuang 莊閔堯
5213
Chen-Yu Yang 楊鎮宇
5255
Chen-Yu Yang 楊鎮宇
5255
Min-Yao Chuang 莊閔堯
5213
李毅明
4363
Lei-Po Chen 陳磊勃
5204
Ji-Ying Chen 陳紀穎
5222
06 血友病整合門診
O30J
Kai-Yuan Cheng 鄭凱元
5218