Taipei Campus gh2u15
Home Register Recheck or Cancel Appointment Outpatient Service Progress 中文
*除以下時段以外,均為醫師自行約診時間,請勿自行掛號!
Plastic & Reconstruction Surgery 整形外科(55) TimeTable
Rm Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night
01 Yu-Fan Chen 陳昱帆
4334
Shuan-Yuan Ou 歐聖運
4322
Chieh-Ming Yu 尤傑銘
4312
糖尿病足共照
Wen-Teng Yao 姚文騰
4825
Wen-Teng Yao 姚文騰
4825
Chia-Meng Yu 游家孟
4332
聯合門診
Chih-Peng Tu 涂智鵬
4299
Chieh-Ming Yu 尤傑銘
4312
Chia-Meng Yu 游家孟
4332
Kwang-Yi Tung 董光義
4340
Wen-Teng Yao 姚文騰
4825
02 Kwang-Yi Tung 董光義
4340
An-Li Lee 李安莉
4308
Chih-Peng Tu 涂智鵬
4299
糖尿病足共照
Ying-Chun Liu 劉映君
4969
Chih-Hao Pan 潘致皓
4360
Ying-Chun Liu 劉映君
4969
Chih-Hao Pan 潘致皓
4360
Yu-Fan Chen 陳昱帆
4334
An-Li Lee 李安莉
4308
Ming-Feng Tsai 蔡明峰
4883
Yu-Fan Chen 陳昱帆
4334
03 Ming-Feng Tsai 蔡明峰
4883
Wen-Chen Huang 黃文成
4242
An-Li Lee 李安莉
4308
總醫師門診
0355
燙傷復健1
O55A
燙傷共照門診
燙傷復健1
O55A
燙傷共照門診
Wen-Chen Huang 黃文成
4242
總醫師門診
0355
Ying-Chun Liu 劉映君
4969
Chih-Hao Pan 潘致皓
4360
04 糖尿病足
0950
共同照護門診