Taipei Campus tiqqxn
Home Register Recheck or Cancel Appointment Outpatient Service Progress 中文
外傷科 外傷科(63) TimeTable
Rm Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night
01 (胸腔外科)
楊于慧
4823
含外傷科門診
(胸腔外科)
Yu-Chao Yu 尤裕超
4382
含外傷科門診
02 (胸腔外科)
Lai-Man Mok 莫麗雯
4977
含外傷科門診
(一般外科)
Pei-Yi Tsai 蔡佩儀
4244
含外傷科門診
(大腸直腸外科)
Ping-Wei Lin 林秉緯
4967
含外傷科門診
(大腸直腸外科)
Jian-Syun Chen 陳建勳
4320
含外傷科門診
03 (一般外科)
Chun-Hui Lin 林俊輝
4249
含外傷門診