Taipei Campus yveumb
Home Register Recheck or Cancel Appointment Outpatient Service Progress 中文
*除以下時段以外,均為醫師自行約診時間,請勿自行掛號!
Family Medicine 家庭醫學科-戒菸門診(75) TimeTable
Rm Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night
01 Ching-Ping Hsu 徐慶玶
5774
Yao-Chun Huang 黃姚睿
9313
Meng-Ting Tsou 鄒孟婷
5866
Ching-Ping Hsu 徐慶玶
5774
Chia-Chen Chang 張家禎
6860
Hsin-Lung Chan 詹欣隆
5770
Hsin-Hui Shao 邵馨慧
6819
Hsin-Lung Chan 詹欣隆
5770
Hsin-Hui Lin 林信惠
6865
Ching-Ping Hsu 徐慶玶
5774
Wei-Hsin Huang 黃偉新
5881
含失眠衛教
Yu-Chen Chang 張宇辰
5758
02 Wei-Hsin Huang 黃偉新
5881
Meng-Ting Tsou 鄒孟婷
5866
含職業病門診
Hsin-Hui Lin 林信惠
6865
Pei-Chen Su 蘇珮甄
9215
Meng-Ting Tsou 鄒孟婷
5866
Hsin-Yin Hsu 許馨尹
5776
Wei-Hsin Huang 黃偉新
5881
含職業病門診
03 Yu-Chen Chang 張宇辰
5758
05 Hsin-Hui Lin 林信惠
6865